• TUYỂN DỤNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
  TUYỂN DỤNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

  19/07/2021

 • TUYỂN DỤNG NĂM 2021
  TUYỂN DỤNG NĂM 2021

  01/04/2021

 • R.E.P AQUA TUYỂN DỤNG 20 NHÂN VIÊN KINH DOANH THỦY SẢN KHU VƯC MIỀN TÂY
  R.E.P AQUA TUYỂN DỤNG 20 NHÂN VIÊN KINH DOANH THỦY SẢN KHU VƯC MIỀN TÂY

  08/10/2020

 • R.E.P BIOTECH TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT TRẠI
  R.E.P BIOTECH TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT TRẠI

  08/10/2020

 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NGÀY HỘI VIỆC LÀM TẠI ĐH KINH TẾ HUẾ 18/07
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NGÀY HỘI VIỆC LÀM TẠI ĐH KINH TẾ HUẾ 18/07

  08/10/2020