TRẠI GÀ ANH QUYỀN

 • 08/03/2021
 • Trại gà Anh Quyền tại Lâm Đồng đánh giá cao về dinh dưỡng của R.E.P sau thời gian sử dụng REP-CHICKEN, NUTRILACZYM, B'Fat Liquid sau một thời gian sử dụng: Tăng trọng cao, mẫu mã đẹp, ít rụng lông và giảm cắn mổ hẳn. 

  Xem thêm những đánh giá của Khách hàng về sản phẩm của R.E.P Biotech tại đây

  Bài viết liên quan

  • TRẠI GÀ TRẮNG CHỊ HƯƠNG
   TRẠI GÀ TRẮNG CHỊ HƯƠNG

  • TRẠI GÀ RI ANH DIỆP
   TRẠI GÀ RI ANH DIỆP

  • TRẠI TÔM ANH ÚT GỪNG
   TRẠI TÔM ANH ÚT GỪNG

  • TRẠI GÀ ANH TƯ RONG
   TRẠI GÀ ANH TƯ RONG

  • TRẠI GÀ ANH QUYỀN
   TRẠI GÀ ANH QUYỀN