TRẠI GÀ ANH QUYỀN

 • 08/03/2021
 • Trại gà Anh Quyền tại Lâm Đồng đánh giá cao về dinh dưỡng của R.E.P sau thời gian sử dụng REP-CHICKEN, NUTRILACZYM, B'Fat Liquid sau một thời gian sử dụng: Tăng trọng cao, mẫu mã đẹp, ít rụng lông và giảm cắn mổ hẳn. 

  Xem thêm những đánh giá của Khách hàng về sản phẩm của R.E.P Biotech tại đây

  Bài viết liên quan

  • TRẠI TÔM ANH ÚT GỪNG
   TRẠI TÔM ANH ÚT GỪNG

  • TRẠI GÀ ANH QUYỀN
   TRẠI GÀ ANH QUYỀN

  • TRẠI 1.300 HEO THỊT - ANH ĐỨC
   TRẠI 1.300 HEO THỊT - ANH ĐỨC

  • TRẠI GÀ RI ANH DIỆP
   TRẠI GÀ RI ANH DIỆP

  • TRẠI GÀ TRẮNG CHỊ HƯƠNG
   TRẠI GÀ TRẮNG CHỊ HƯƠNG

  • TRẠI 2.500 HEO THỊT - ANH HOÀNG
   TRẠI 2.500 HEO THỊT - ANH HOÀNG

  • TRẠI GÀ ANH TƯ RONG
   TRẠI GÀ ANH TƯ RONG