• NHẬN BIẾT THỊT SẠCH, THỊT AN TOÀN TRÊN THỊ TRƯỜNG
  NHẬN BIẾT THỊT SẠCH, THỊT AN TOÀN TRÊN THỊ TRƯỜNG

  30/03/2021

 • LƯỢNG KHÍ THẢI TỪ CHĂN NUÔI TẠI CHÂU ÂU CAO HƠN KHÍ THẢI ÔTÔ
  LƯỢNG KHÍ THẢI TỪ CHĂN NUÔI TẠI CHÂU ÂU CAO HƠN KHÍ THẢI ÔTÔ

  30/03/2021

 • R.E.P BIOTECH ĐẠT 2 GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU VÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2020
  R.E.P BIOTECH ĐẠT 2 GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU VÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2020

  30/03/2021

 • CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 11 [R.E.P AQUA]
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 11 [R.E.P AQUA]

  26/11/2020

 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG – DỰ ÁN NHÀ MÁY SINH HỌC PHÂN TỬ R.E.P
  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG – DỰ ÁN NHÀ MÁY SINH HỌC PHÂN TỬ R.E.P

  30/03/2021

 • TRẠI GÀ TRẮNG CHỊ HƯƠNG
  TRẠI GÀ TRẮNG CHỊ HƯƠNG

  09/03/2021

 • TRẠI GÀ ANH TƯ RONG
  TRẠI GÀ ANH TƯ RONG

  09/03/2021

 • TRẠI TÔM ANH ÚT GỪNG
  TRẠI TÔM ANH ÚT GỪNG

  09/03/2021

 • TRẠI GÀ RI ANH DIỆP
  TRẠI GÀ RI ANH DIỆP

  09/03/2021

 • TRẠI GÀ ANH QUYỀN
  TRẠI GÀ ANH QUYỀN

  08/03/2021

 • GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG PROBIOTICS TRONG CHĂN NUÔI HEO
  GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG PROBIOTICS TRONG CHĂN NUÔI HEO

  08/10/2020

 • TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI QUÝ 1 NĂM 2021
  TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI QUÝ 1 NĂM 2021

  01/04/2021

  Cập nhật tình hình chăn nuôi của nước ta trong quý 1 năm 2021