THÔNG BÁO

(V/v Về việc thay đổi Loại hình doanh nghiệp & Tên công ty)

Kính gửi:  Các cơ quan, doanh nghiệp& Quý khách hàng.

 

Trước hết, Công ty Cổ Phẩn Công Nghệ Sinh Học R.E.P xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Các cơ quan, doanh nghiệp, Quý khách hàng, đối tác trong suốt thời gian qua.

Công ty Cổ Phẩn Công Nghệ Sinh Học R.E.P xin trân trọng thông báo về việc đổi tên công ty tới Các cơ quan, doanh nghiệp, Quý khách, đối tác như sau:

 Điều 1. Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết:

Nội dung

Thông tin cũ

Thông tin sửa đổi mới

Ghi chú

Loại hình

Công ty TNHH

Công ty Cổ Phẩn

Thay đổi

Tên công ty

Công ty TNHH Thương Mại R.E.P

Công ty Cổ Phẩn Công Nghệ Sinh Học R.E.P

Thay đổi

Địa chỉ

10 Đường 8, P. Long Trường, Q. 9, Tp. HCM

10 Đường 8, P. Long Trường, Q. 9, Tp. HCM

Không đổi

Mã số thuế

0303267965

0303267965

Không đổi

Điều 2. Kể từ ngày 02/03/2017, Công ty Cổ Phẩn Công Nghệ Sinh Học R.E.P chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về tên công ty không còn có giá trị pháp lý từ ngày 03/03/2017, mọi hình thức sử dụng tên cũ của công ty để đại diện cho công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với quý khách hàng đều là giả mạo và trái pháp luật.

Điều 3. Kể từ ngày 02/03/2017, kính đề nghị Quý đối tác khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.

Điều 4. Việc thay đổi này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, Quý đối tác có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

Vậy Công ty Cổ Phẩn Công Nghệ Sinh Học R.E.P xin thông báo để Quý khách hàng và Quý đối tác được biết và phối hợp thực hiện.

 Link chi tiết: Công ty Cổ Phẩn Công Nghệ Sinh Học R.E.P

Xin trân trọng thông báo !

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03  tháng 03  năm 2017

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: