Thành tựu & Chứng nhận

 • 07/10/2020
 • Với bề dày 17 năm hình thành và phát triển từ 2004 - 2021, R.E.P Biotech đã đạt đạt những thành tựu và công nhận:

   

  Năm 2017 -  Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao

  Năm 2018 - Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam được Công nhận bởi Cục chăn nuôi và Trung tâm khuyến nông Quốc Gia 

  Năm 2019

  Công nhận tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bởi Cục chăn nuôi về chủng Probiotics của nhóm nghiên cứu R.E.P Biotech.

  Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 

  Năm 2020 

  Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam về 2 dòng sản phẩm: 

  - Giải pháp tăng cường hệ miễn dịch cho vật nuôi; 

  - Chế phẩm sinh học R.E.P dùng cho vật nuôi.