SINH NHẬT R.E.P BIOTECH LẦN THỨ 17 (2004 - 2021)

  • 21/04/2021
  • Vừa qua ngày 20/04/2021, R.E.P Biotech tổ chức Sự kiện kỷ niệm 17 năm hình thành và phát triển từ 20/04/2004 - 20/04/2021. 

    Đây là một chặng đường đầy từ hào của R.E.P Biotech với những giải pháp, giá trị mà R.E.P Biotech đã mang đến cho nhà chăn nuôi với hơn 100 sản phẩm từ dòng Nutrition (dinh dưỡng) đến dòng Premix tự trộn cho gia súc gia cầm. 

    Qua quá trình 17 năm đánh dấu thương hiệu trên thị trường Chăn nuôi, hiện nay R.E.P Biotech là Nhà sản xuất vơi 4 công ty thành viên chuyên phân phối các dòng sản phẩm chuyên biệt cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản. 

    Xem album hình ảnh Sinh nhật R.E.P Biotech 17 năm tại đây