Sản phẩm cao cấp chuyên dùng cho gà vịt và cút đẻ trứng

CHẾ PHẨM ĐỘC ĐÁO GIÀNH CHO HEO CON SAU CAI SỮA

Heo sau cai sữa là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong quá trình chu kỳ nuôi heo thịt. 

 

Phòng bệnh đường ruột và kích thích tiêu hoá thức ăn