Nhân dịp Tết Trung Thu, Công đoàn công ty cùng Phòng Truyền Thông đã tổ chức buổi trao tặng những món quà tinh thần đầy ý nghĩa cho tập thể CB-CNV R.E.P Biotech gồm: Hơn 700 quyển tập học sinh cho con em của CB-CNV nhân ngày Khai giảng và các phần bánh Trung Thu
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, phòng khách và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, màn hình và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, màn hình và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, trong nhà

Phòng Truyền thông - R.E.P Biotech JSC

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: