“PROBIOTIC” CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẬM ĐẶC

DÙNG PHÒNG BỆNH VÀ TĂNG TRỌNG

CHO GIA SÚC, GIA CẦM


 THÀNHPHẦN

  • Bacillus subtilis (REP-2106)…..........................………......…….…………………...........….…………………...........…....................3x1010CFU
  • Lactobacillus casei (REP-1206)……………......................…….…………………...........….…………………...........…....................2x1010CFU
  • Lactobacillus acidophilus (REP-1107)…………………...........….…………………...........….…………………...........…....................8x109CFU
  • Lactobacillus rhamnosus (REP-1503)........................................…………………...........….…………………...........…....................2x109CFU

* CFU (Colony FormingUnit): Đơn Vị Khuẩn Lạc

 CÔNG DỤNG CHÍNH

- Các vi khuẩn có lợi trong sản phẩm có khả năng sản sinh ra nhiều enzyme ngoại bào amylase, protease,… tăng cường phân giải thức ăn giúp sử dụng hiệu quả lượng ăn vào (tăng tỷ lệ chuyển hóa thức ăn).

- Bacillus subtilis tạo ra các hợp chất kháng khuẩn như subtilin, bacitracin… ức chế vi sinh vật gây bệnh, kích thích tăng cường đáp ứng miễn dịch.

- Vật nuôi tăng trưởng nhanh, cải thiện năng suất, tăng chất lượng thịt, trứng sữa.

 TÍNH CHẤT VI KHUẨN

1. Khả năng sống trong môi trường tương tự đường tiêu hóa

2. Khả năng kháng khuẩn

       E. coli ATCC 25922                           Salmonella typhi ATCC 14028


- Trên đĩa môi trường có trải vi khuẩn gây bệnh E. coli / Salmonella typhi. Chúng tôi đục lỗ thạch và bơm vi khuẩn Bacillus subtilis REP-2106 vào.
- Sau khi vi khuẩn mọc, chúng tôi quan sát thấy chủng Bacillus subtilis REP-2106 đã tăng sinh và tiết ra hợp chất kháng khuẩn tiêu diệt E. Coli / Salmonella typhi tạo ra vòng vô khuẩn.


Clostridium perfringens ATCC 13124

- Trên đĩa môi trường nuôi cấy vi khuẩn gây bệnh Clostridium perfringens ATCC 13124. Chúng tôi đục lỗ thạch và bơm dịch nuôi cấy vi khuẩn Bacillus subtilis REP-2106, Lactobacillus spp đã qua lọc và môi trường nuôi cấy vô trùng. Nuôi cấy trong điều kiện kị khí ở 37oC - 20 giờ, chúng tôi quan sát thấy dịch nuôi cấy Bacillus subtilis REP-2106 có hợp chất kháng Clostridium perfringens tạo ra vòng vô khuẩn. Trong khi, ở Lactobacillus spp và chứng âm không xuất hiện.

- Ngoài ra, các chủng vi khuẩn trong sản phẩm NUTRILACZYM còn có các đặc tính có lợi khác. Bacillus subtilis REP-2106 có khả năng sống trên 97% ở nhiệt độ 85OC trong 15 phút. Khả năng sống sót của các chủng Bacillus subtilis REP-2106, Lactobacillus acidophilius REP-1107, Lactobacillus casei REP-1206, Lactobacillus rhamnosus REP-1503 trong điều kiện chlorine 50ppm lần lượt là 98.05%, 99.73%, 96.31%, 95.9%. Các chủng còn có khả năng kháng khángsinh colistin, Sulfamethoxazole, Enrofloxacin (MIC >128µg/ml), Trimethoprim (MIC 64µg/ml).

*ATCC: American Type Culture Collection.

 ĐỊNH DANH

Trình tự gen 16S rDNA
(16SrDNA sequence)

- Các chủng vi khuẩn có tính chất Gram phù hợp được thực hiện định danh bằng kỹ thuật giải trình tự gen 16SrRNA, so sánh trình tự 16SrDNA của vi khuẩn cần định danh với cơ sở dữ liệu tại ngân hàng gen (GenBank) NCBI để tra cứu kết quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Trung Thông (2016), Ảnh hưởng của bổ sung Probiotic vào khẩu phần ăn đến sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của gà ri lai nuôi thịt. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi 2016, số 214 tr.41-46

2. Hồ Trung Thông (2016), Đánh giá khả năng sống trong môi trường đường tiêu hóa của động vật trong điều kiện In vitro của một số chủng Bacillus subtilis. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi 2016, số 205 tr.30-36

3. Phạm Thái Bình (2018), Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn Bacillus và Lactobacillus để sản xuất chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi.

--------------------------------------

Phòng Truyền Thông - R.E.P Biotech JSC

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: