GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CÁC TỈNH PHÍA NAM NGÀY 12/11/2019
Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày
12-11-19
(đồng)
Heo thịt hơi (ĐNB) đ/kg  65.000-67.000 
Heo thịt hơi (ĐBSCL) đ/kg  62.000-65.000 
Gà lông màu đ/con 1 ngày tuổi 9,000
Gà thịt lông màu (ĐNB) đ/kg 34,000
Gà thịt lông màu (ĐBSCL) đ/kg 35,000
Gà chuyên thịt đ/con 1 ngày tuổi 11,000
Gà thịt (ĐNB) đ/kg 27,000
Gà thịt (ĐBSCL) đ/kg 28,000
Gà chuyên trứng đ/con 1 ngày tuổi 9,000
Vịt Super-M đ/con 1 ngày tuổi 17,000
Vịt thịt Super-M đ/kg 30,000
Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 40,000
Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 35,000
Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 17,000
Vịt thịt Grimaud đ/kg 32,000
Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55,000
Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 50,000
Trứng gà đ/quả 1,400

Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: