GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NAM MỞ RỘNG LẦN 3 NGÀY 30/10/2020

  • 08/10/2020
  • Giải bóng đá mini nam nữ mở rộng là hoạt động nội bộ của R.E.P Biotech và được tổ chức hàng tháng.

    Với mục tiêu kết nối giữa các phòng ban và tạo sân chơi rèn luyên sức khoẻ cho toàn bộ CBCNV R.E.P sau những giờ làm việc.